Loading...
חדר הוראה ואמנים ע"ש שרינג2020-09-03T09:44:18+03:00
חדר הוראה ואמנים ע"ש שרינג

סיפורו של הכנר הנודע הנריק שרינג לרגל 100 שנים להולדתו ו- 30 לפטירתו, ביום הידידים המסורתי –

נערך קונצרט מחווה לכבודו, בו התארחה הגב' וולטראוטד שרינג, אלמנתו, ונחנך חדר אמנים והוראה על שמם.

לאחר הסרת הלוט משלט ההקדשה למשפחת שרינג, הציג איליה קנובלוב, היום הכנר הראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, את כינור

הסטראדיוריוס ששרינג העניק בשעתו לתזמורת. ואדים גלוזמן, זוכה תחרות שרינג בשנת 1994 , בוגר וחבר סגל קשת אילון, הציג את הקשת

בה הוא מנגן, שהיתה אף היא שייכת להנריק שרינג.

Go to Top