Loading...
מצפה יצחק ריבצקי2020-08-26T10:25:30+03:00

מצפה יצחק ריבצקי

בשבת נחנך "מצפה יצחק" במתחם הקמפוס, על שמו של ידיד קשת אילון מארה"ב יצחק (אייזיק) ריבצקי ז"ל ,שהוריש בצוואתו סכום נכבד לבניית הפעימה השנייה של מעונות סטודנטים וקפיטריה בקמפוס ולקרן המלגות. נקודת התצפית מציעה נוף פנורמי של הרי הגליל המקיפים את אילון. הטקס כלל דברים לזכרו במלאת שנה לפטירתו ,מפי ידידו אקי שביט ומפי גלעד שיבא ;הסרת הלוט מעל שלט זיכרון; קטעי נגינה ונטיעת עצים במקום. נכחו בטקס בני משפחה ומוקירי זכרו של ריבצקי ,חברי עמותת קשת אילון וידידים ,חברי ותושבי אילון והנגנים והמורים משתתפי סמינר האביב בקשת אילון.
צפו בטקס מטה.

חניכת מצפה יצחק ריבצקי
Go to Top