Loading...
ועדות עמותת קשת אילון2023-11-22T17:24:32+02:00
ועדות עמותת קשת אילון

עמותת קשת אילון (ע"ר)

כדי לקדם את פרויקט קשת אילון הוקמה ב-1991 עמותה הרשומה כמלכ"ר בשם "כיתות אמן קשת אילון", הפועלת ללא מטרות רווח, בניהולו המוסיקלי של פרופ' יצחק רשקובסקי (מורה בכיר ב"רויאל קולג'", לונדון). מכלול הפעילות מנוהל ע"י מנכ"ל העמותה, גלעד שיבא, שהוא חבר הקיבוץ ובנו של אחד ממייסדיו, בסיועה של ניצה אבידן, סמנכ"לית התפעול. העמותה מופעלת על-ידי ועד נבחר בראשותו של רמי שלמור, שכל חבריו, כולל ועדות המשנה, פועלים בהתנדבות

יו"ר עמותה לשעבר:

מאיר בר-אוריין ז"ל  (יו"ר העמותה 2011-1996)

ראובן חזק (יו"ר העמותה 2016 – 2011 )

איציק שריר  (יו"ר העמותה 2018 – 2016)

רמי שלמור (יו"ר העמותה 2018 – 2021)

* חברים גם באקזקוטיבה

יואב גוטסמן, יו"ר

ורדה בוברוב

עפרה רעיף

אורנית וצבי אגמון
צפרירה ויחיאל אדמוני
דוד בועז
דורית ויחזקאל ביניש
רעיה שטראוס בן דרור
שמואל בן דרור
קלמן גייר
אריאל ויעל הלפרין
מתן וילנאי
יהודה זיסאפל
עמוס חורב
רות חשין
נעמי יקותיאלי
אמנון ליאון
ניבה לניר וגיורא מורג
דוד עברי
אברהם (אייב) ויהודית פלד
חמי פרס
עדית צבי
מוריס קאהן
דוד קליין
גיורא רום
ליאורה שביט
גיל שוחט
גבריאלה שלו ועזי לוי

קבוצות המנוהלות על בסיס יזמות מקומית ואגודות ידידים בחו"ל

ענת קויפמן

ג'ראר לוי

לידיה מאצנר-לוי

 • גיל שיבה – נפטר
 • יו"ר – רחל רמתי
 • ליאור אבן
 • מרק סליבקה
 • נעמי גרייבל
 • דבי פליישמן
 • רנה שרייבר
 • אבי שרייבר
 • נורית אמדור
 • אריאל אמדור
 • בטי גרינשטיין
 • שרה גלברד

 טובה מאייר

Go to Top