Loading...
ועדות עמותת קשת אילון2020-05-05T21:28:31+00:00
ועדות עמותת קשת אילון

עמותת קשת אילון (ע"ר)

כדי לקדם את פרויקט קשת אילון הוקמה ב-1991 עמותה הרשומה כמלכ"ר בשם "כיתות אמן קשת אילון", הפועלת ללא מטרות רווח, בניהולו המוסיקלי של פרופ' יצחק רשקובסקי (מורה בכיר ב"רויאל קולג'", לונדון). מכלול הפעילות מנוהל ע"י מנכ"ל העמותה, גלעד שיבא, שהוא חבר הקיבוץ ובנו של אחד ממייסדיו, בסיועה של ניצה אבידן, סמנכ"לית התפעול. העמותה מופעלת על-ידי ועד נבחר בראשותו של רמי שלמור, שכל חבריו, כולל ועדות המשנה, פועלים בהתנדבות

מאיר בר-אוריין ז"ל  (יו"ר העמותה 2011-1996)

ראובן חזק (יו"ר העמותה 2016-2011 )

איציק שריר  (יו"ר העמותה 2018-2016)

* חברים גם באקזקוטיבה

יואב גוטסמן, יו"ר

ורדה בוברוב

עפרה רעיף

חיים אהרון, יו"ר
אורנית וצבי אגמון
צפרירה ויחיאל אדמוני
דוד בועז
דורית ויחזקאל ביניש
רעיה שטראוס בן דרור
שמואל בן דרור
קלמן גייר
אריאל ויעל הלפרין
מתן וילנאי
יהודה זיסאפל
עמוס חורב
רות חשין
נעמי יקותיאלי
אמנון ליאון
ניבה לניר וגיורא מורג
דוד עברי
הרברט פונדק
אברהם (אייב) ויהודית פלד
חמי פרס
עדית צבי
מוריס קאהן
דוד קליין
גיורא רום
ליאורה שביט
גיל שוחט
גבריאלה שלו ועזי לוי

קבוצות המנוהלות על בסיס יזמות מקומית ואגודות ידידים בחו"ל

ענת קויפמן

ג'ראר לוי

לידיה מאצנר-לוי

השגרירה קולט אביטל

ליאור אבן

נורית אמדור

רעיה ושמואל שטראוס בן דרור

השגריר דן גילרמן וג'אניס

שרה גלברד

ואדים גלוזמן

בטי גרינשטיין

חנה ומרסל דורון

ארן היימן

כבוד ג'והן ג. היימן

ומריה קריסטינה אנזולה

נתן חברוני

אנג'לה יופה

ריצ'רד כהן

בתיה כהנא

אלן מרסון

הרייט סליבקה

מרק סליבקה

הוד מעלתה הנסיכה פיריאל

מיכה ציפרקובסקי

מר וגב' גוסטבו צ'יסנרוס

ד"ר וגב' ג'ואל קזימיר

רחל רמתי

גיל שיבה

השגרירה גבריאלה שלו

אברם שרייבר

אברהם (אייב) סליבקה (יו"ר 2010-2005)

 טובה מאייר

Go to Top