Loading...
קמפוס2018-10-28T22:56:44+00:00
המתחם המבונה של המרכז למוסיקה קשת אילון

חלק אחד של המתחם ממוקם בשטח הצפון מזרחי של קיבוץ אילון והוא כולל את:

  • אולם הקונצרטים ע”ש מאיר בר-אוריין
  • אולם הרייט ואברהם סליבקה
  • חדר הוראה ואמנים ע”ש הנריק ווולטראוד שרינג
  • מגדל התווים הכולל את ספריית התווים ע”ש מישה אלמן, חדר הוראה מרכזי בחסות משפחת קופילוב והאטלייה לכינורות וקשתות

השני – קמפוס קשת אילון – ממוקם בחלק הצפון מערבי של הקיבוץ וכולל את המתקנים הבאים:

  • מצפה יצחק
  • מעונות הסטודנטים
  • הקפיטריה
  • הקונכייה האקוסטית
  • גן לאורה
בונים קמפוס לקשת אילון

מספרם ההולך וגדל של הסטודנטים המבקשים להשתתף בפעילויות המרכז למוסיקה והתשתית הפיזית שלא ענתה על הצרכים, הביאו את אנשי עמותת קשת אילון להכרה בצורך להרחיב את התשתית ולהקים קמפוס, שבו יוכלו יותר סטודנטים להתאכסן ברווחה ובתנאים הולמים. החזון של קמפוס מובנה כלל גם האפשרות להרחיב את מגוון הפעילויות במרכז ואת המגמה לקיימן במהלך כל השנה. בשנת 2005, בהחלטה משותפת של מזכירות הקיבוץ ובתמיכת חבריו, העביר קיבוץ שטח של 29 דונם למטרה זו.

בניית השלב הראשון בקמפוס שתוכנן על ידי האדריכל צדיק אליקים החלה בשנת 2013 ונמשכה כשנתיים. הבנייה התאפשרה הודות לתרומותיהם הנדיבות של יצחק ריבצקי ז”ל, של לינה ופטריק דרהי, רעיה שטראוס בן דרור ושל גופים ציבוריים ותורמים פרטיים נוספים. בשלב הראשון נבנו 12 יחידות מגורים לסטודנטים, קפיטריה וקונכייה אקוסטית. בשלב השני ייבנו חדרי הוראה, אולם חזרות וכיתות אמן, אמפיתיאטרון ורחבה מרכזית.

עבודות העפר להכנת הבנייה של שלב ב’ של הקמפוס בחסות קק”ל:
קורס הקיץ 2017
חנוכת מעונות הסטודנטים – יום ידידי קשת אילון 2015