Loading...
בקשה לסיוע COVID-192020-05-26T08:19:40+03:00
בקשה לסיוע מהמרכז למוסיקה קשת אילון COVID-19

תרומה למרכז למוסיקה קשת אילון

לחץ כאן לקריאת המכתב המלא

מי מכם שהמוסיקה יקרה לליבו – תרומתך חיונית ביותר לקשת אילון בימים אלה,  ותסייע לה להמשיך בפעילותה הבינלאומית בטיפוח מוסיקאים מחוננים מכל רחבי העולם, לתפארת מדינת ישראל. 

אנא התגייסו לעזרת המרכז למוסיקה קשת אילון ובנוסף הפיצו את הבקשה בקרב מכריכם ותבואו על התודה והברכה.

התרומה מוכרת במס בישראל, בארה"ב, באנגליה ובשוויץ

$1000

$500

$250

אחר

Go to Top