Loading...
הסמינרים שלנו2020-04-30T09:07:22+00:00
הסמינרים שלנו

סמינרים לנגני כלי קשת ישראלים

הפער ההולך וגדל בין איכות נגינתם של הכנרים הצעירים בישראל בהשוואה לזו שהציגו בעבר ובהשוואה לזו שמציגים בני גילם בעולם כולו, מדאיג מאוד את אנשי החינוך המוסיקלי בארץ, את מנהלי המוסדות המוסיקליים המובילים, וכמובן – גם את אנשי קשת אילון. מספרם של התלמידים שבוחרים בכל הקשת הולך וקטן, אולי בגלל תובענותה של הנגינה בכלים הללו והמחסור במורים טובים. מדאיגה לא פחות היא נדידתם של התלמידים המוכשרים שהגיעו להישגים למרכזים מוסיקליים באירופה ובארה”ב.

בניסיון להתגבר על המציאות הזאת יצא מרכז המוסיקה קשת אילון בשנת 2002 ביוזמה חדשה לקידום נגינת כלי הקשת בארץ בכלל והכינור בפרט. היוזמה קרמה עור וגידים בדמותם של הסמינרים המיועדים לכנרים ישראלים צעירים, שאליהם מגיעים התלמידים הצעירים עם מוריהם. המרכז מעמיד לרשותם את צוות המורים הבכירים שלו ואת ניסיונו המקצועי המצטבר.

הסמינרים מתקיימים פעמיים בשנה, ומגיעים אליהם 60-80 כנרים וויולנים, שקיבלו המלצה ממוריהם והם מנגנים כבר ארבע שנים לפחות. הם מגיעים מכל רחבי הארץ ומכל מגזריה ובין היתר, גם מהמגזר הערבי, לשלושה ימים של לימודים אינטנסיביים. כל תלמיד מקבל שלושה שיעורים אישיים ממורים שמלמדים באקדמיות המובילות בישראל ובחו”ל ובנוסף לזאת, הוא משתתף בנגינה באנסמבלים, כמו גם בפעילויות העשרה כמו האזנה לקונצרטים, פעילות ספורטיבית וכיו”ב. בונה כינורות מומחה בוחן את כלי הנגינה של התלמידים ומנחה אותם כיצד לתחזק אותם. בקונצרט הסיום מנגנים המשתתפים כסולנים ובאנסמבל משותף.

מרכז המוסיקה קשת אילון מעמיד לרשות הנגנים הצעירים את מיטב האפשרויות לעבודה ולתרגול, כדי שיוכלו לעמוד במשיות התרגול וההכנה המוטלות עליהם במהלך הסמינר. המרכז גם מעמיד לרשותם ולרשות מוריהם את ספריית התווים של קשת אילון שיש בה אוסף תווים עשיר ביותר וחומר להאזנה וצפייה. מרכז המוסיקה קשת אילון מסייע כמיטב יכולתו לנגנים הזקוקים לסיוע באמצעות מלגות שהוא מגייס כדי לכסות את דמי ההשתתפות בסמינרים, ומספרם של הנגנים המשתתפים עולה משנה לשנה.

סמינר חורף 2020

7-9 ינואר 2021

תאריכי הרשמה:

25.10.2020-6.12.2020

סמינר אביב 2021

11-13 מרץ 2021

תאריכי הרשמה:

14.1.2021-11.2.2021

טופס הרשמה לסמינר

* שדה חובה
כאן ולשלוח אותו במייל ל[email protected] *

נא לציין בקשות מיוחדות לסמינר נשתדל למלאן במסגרת האילוצים:

1.
2.
3.יצירות עליהן אעבוד בסמינר *

אנא רשום לפחות יצירה אחת

(יש לרשום את שמות היצירות על כל פרטיהן באנגלית בלבד ובכתב ברור נא לציין רק את הפרקים עליהם תעבוד בסמינר - לפי הדוגמה)

Movment/s Full Name/s Composition name in full (including No. Op, etc) Composer (name and dates)
I. Allemande
II. Courante (Example)
Partita No. 2 in d minor, BWV 1009 (Example) J. S. Bach (1685-1750) (Example)

סמינר חורף לנגנים ישראלים 2013

סמינר אביב לנגנים ישראלים 2014

סמינר חורף לנגנים ישראלים 2017

Go to Top